Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2019-02-19 10:06:47

Aktualności

XXVI Turniej Wiedzy Ekologicznej

4 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie odbył się finał XXVI Turnieju Wiedzy Ekologicznej, którego współorganizatorem był Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. W ramach tego turnieju, uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych mieli możliwość udziału w trzech formach konkursowych:

W  kwietniu i maju uczestnicy konkursu przygotowywali prace plastyczne i tematyczne oraz  brali udział w wykładach  i wyjeździe edukacyjnym przygotowując  się do udziału w Konkursie Wiedzy Ekologicznej.

W konkursie plastycznym „Ekologia”do oceny przedstawiono 37 prac plastycznych, w tym  9 makiet i 28 rysunków. Komisja konkursowa przyznała w tym konkursie następujące oceny:

I miejsce: Sara Di Pasquale z ZSP Rymanów i Diana Szczurek z SP Klimkówka                                                                             

II miejsce: Nikodem Wróbel z SP Sieniawa

III miejsce: Maria Dąbrowska z SP Królik Polski, Wiktoria Widziszewska z SP Głębokie oraz  Karolina Gac  z SP Sieniawa.                      

Wyróżnienia:   Patrycja Szafran i Zuzanna  Zajdel z SP Wróblik Szlachecki, Bartłomiej Bolanowski 
z ZSP Rymanów, Dominik Pęcak z ZSP Posada Górna, Aleksandra Szczęsna i Zofia Kosiarska z SP Sieniawa.   25 osób otrzymało nagrody za udział.    

W konkursie na wypracowanie tematycznewpłynęło 23 prace. Były wśród nich wypracowania pisemne oraz prezentacje multimedialne. Jury postanowiło przyznać im następujące nagrody:

I miejsce - Dominik Filar - SP Wróblik Szlachecki                                                                                              

II miejsce - Jakub Kasperkowicz i Wiktoria Krukarz z SP Klimkówka oraz Julia Hanus z ZSP Rymanów          

III miejsce - Aleksandra Suwała z ZSP Milcza i Ilona Zemlańska  z SP Królik Polski                                

Wyróżnienia: Jakub Prajzner z ZSP Milcza, Kinga Gierula z ZSP Rymanów, Karol Jurasz z ZSPO Posada Górna, Mateusz Bek i Nikodem Wróbel z SP Sieniawa oraz Otylia Borek z SP Królik Polski.                                               

W tym roku nieco zmieniona została formuła  Konkursu Wiedzy Ekologicznej. Nie było pisemnego rozwiązywania testów. Każdą szkołę reprezentowały 3-osobowe drużyny, które losowały zestawy pytań i udzielały ustnej odpowiedzi. Klasyfikacja w tym konkursie wypadła następująco: 

I miejsce   – reprezentacja ZSP Posada Górna                                                                                                                         

II miejsce  -  uczniowie z ZSP Rymanów

III miejsce        - drużyna z SP Wróblik Szlachecki

Wyróżnienie    -  SP Klimkówka

Tradycyjnie już , spośród szkół, które brały udział we wszystkich trzech formach konkursowych wyłonione zostały najlepsze szkoły w naszej gminie.  Po podsumowaniu punktów zdobytych przez szkoły w poszczególnych konkursach, wyłoniono następujących laureatów w Konkursie na Najlepszą Szkołę XXVI TWE: 

I miejsce - ZSP Rymanów 

II miejsce - SP Klimkówka

III miejsce - SP Sieniawa

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy zwycięzcom !!!