Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2020-06-02 20:33:17

Aktualności

III spotkanie mediacyjne dla wszystkich grup interesariuszy mających wpływ na przyrodę w województwie podkarpackim.

III spotkanie mediacyjne  dla wszystkich  grup interesariuszy mających wpływ na przyrodę w województwie podkarpackim. 

         W dniu 21 sierpnia 2018r. pracownik   Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych  w Krośnie uczestniczył  w  III spotkaniu mediacyjnym dla wszystkich  grup interesariuszy mających wpływ na przyrodę w województwie podkarpackim, które odbyło się w Cisnej. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia". W pierwszej części spotkania przedstawiono prezentację projektu  „Razem dla Zielonego Podkarpacia”.                        

Cele szczegółowe w/w projektu to :

Druga część spotkania dotyczyła omówienia spotkań mediacyjnych, określenie ich celu, prezentacja uczestników spotkania oraz nakreślenie płaszczyzn styku  różnych grup interesariuszy

Kolejnym punktem była praca w grupach 3 osobowych, w celu nakreślenia płaszczyzn styku różnych grup interesariuszy, oraz prezentacja efektów pracy na forum.

Spotkanie zakończyła dyskusja uczestników.