Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2020-04-04 08:12:35

Aktualności

XV Noc Nietoperzy.

W dniu 5 października 2018 roku w Domu Ludowym w Czarnorzekach odbyła się XV Noc Nietoperzy, która połączona została z Międzynarodową Konferencją pn. „Odpowiedzialność człowieka za przetrwanie nietoperzy”. Konferencję poprowadził prof. dr hab. Bronisław W. Wołoszyn, twórca Centrum Informacji Chiropterologicznej PAN w Krakowie. Prelegentami konferencji byli: dr Grzegorz Kłys z Uniwersytetu Opolskiego, prof. Edoardo Vernier z Włoch, inż. Anna Mackova z CHKO Vychodne Karpaty ze Słowacji oraz dr Katarzyna Miłek z RDLP w Krośnie. W trakcie konferencji kilku osobom wręczono kryształowe medale „Przyjaciel nietoperzy”. W części popołudniowej w Domu Ludowym w Czarnorzekach odbyło się spotkanie edukacyjne z młodzieżą, nauczycielami oraz z przyjaciółmi nietoperzy, podczas którego otwarto wystawę oraz rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Świat Nietoperzy”. Laureatom konkursu wręczono nagrody i wyróżnienia. W części plenerowej uczestnicy XV Nocy Nietoperzy przeszli trasą ścieżki przyrodniczej do obiektu Sztolnia nad Czają I wchodzącego w skład grupy sztolni stanowiska dokumentacyjnego „Sztolnie w Czarnorzekach”, a następnie odbyła się dyskusja panelowa i rozmowy indywidualne przy ognisku zorganizowanym na posesji Państwa Czajów. XV Noc Nietoperzy zorganizowana została przy udziale wielu instytucji: Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Gminy Korczyna, Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Lasów Państwowych.