Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2020-07-10 11:57:02

Aktualności

Konferencja „Góry bez granic – transgraniczne szlaki turystyczne”.

W dniu 12 października 2018r. przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w Rzeszowie w Konferencji otwierającej projekt „Góry bez granic - transgraniczne szlaki turystyczne”. Celem konferencji było przedstawienie założeń projektu pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków transgraniczny produkt turystyczny” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja. Główną ideą projektu jest wprowadzenie na rynek nowego produktu turystycznego – zintegrowanej transgranicznej sieci szlaków pieszych z powiązanymi lokalnymi atrakcjami przyrodniczymi i kulturowymi. Projekt dotycz wypracowania i wprowadzenie na rynek nowego transgranicznego produktu dla turystyki aktywnej bazującego na polskich i słowackich trasach wędrówek turystycznych na długości części Karpat wzdłuż wspólnej granicy. Na przedmiot projektu składa się zmodernizowanie i połączenie szlaków turystycznych prowadzących dotychczas po obu stronach granicy, powiązanie z nimi sąsiadujących atrakcji przyrodniczych i kulturowych w jeden wspólny szlak transgraniczny, ze wzbogaconą mała infrastrukturą oraz dodatkową atrakcją w postaci via ferraty (trasa z urządzeniami asekuracyjnymi).

Konferencja została zorganizowana przez: Województwo Podkarpackie, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Klub Slovenskych Turistov oraz Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną.