Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2020-03-29 22:42:15

Aktualności

Uroczystość Nadania Sztandaru Nadleśnictwu Kołaczyce.

W dniu 19 października 2018 r. odbyły się obchody związane z nadaniem Sztandaru Nadleśnictwu Kołaczyce. Organizatorami wydarzenia byli: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Adama Loreta w Parku Miejskim w Jaśle. Adam Loret, urodzony w Jaśle pod koniec 1884 r., był pierwszym dyrektorem i organizatorem Lasów Państwowych, patriotą, leśnikiem i osobą zaangażowaną w ochronę przyrody. Następnie uczestnicy, w tym dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie wzięli udział we Mszy Świętej w Kościele pw. św. Anny w Kołaczycach, gdzie miało miejsce uroczyste przekazanie sztandaru Nadleśnictwu Kołaczyce.