Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2020-03-29 23:34:23

Aktualności

XVI międzynarodowa konferencja naukowa o żubrach „Żubr w dolinie Sanu”.

W dniach 5- 6 września w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem, odbyła się XVI międzynarodowa konferencja naukowa o żubrach „Żubr w dolinie Sanu” organizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów w Warszawie. Przez dwa dni były wykładane referaty o biologii, behawiorze, zagrożeniach dla żubrów oraz ich hodowli na terenie całej Europy. Konferencja zgromadziła na terenie Mucznego naukowców z Polski, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Rumunii czy Białorusi i miała na celu wymianę doświadczeń i przedyskutowania bieżących problemów z zakresu ochrony i hodowli żubrów w Europie.
Konferencję otworzyła prof. Wanda Olech – prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów w Warszawie, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Pani Grażyna Zagrobelny oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Stuposiany, Pan Jan Mazur.