Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2020-03-29 23:21:42

Aktualności

XXVII Międzynarodowa Konferencja pt.:„100 lat ochrony przyrody na obszarach dzisiejszej południowo – wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy”.

W dniu 13 września 2018r. pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w Ustrzykach Dolnych w XXVII Międzynarodowej Konferencji organizowanej w ramach MRB „Karpaty Wschodnie” pt.:„100 lat ochrony przyrody na obszarach dzisiejszej południowo – wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy”. W dniach 13 i 14 września 2018r. odbyła się część plenarna w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, natomiast w dniach 15-17 września 2018r. miała miejsce wycieczka naukowa do wybranych rezerwatów na terenie zachodniej Ukrainy.