Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2020-03-29 23:08:34

Aktualności

Podsumowanie projektu - „Parki Krajobrazowe na Tak – edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski”.

Zorganizowana w dniach 4-5 październik 2018 r. konferencja była podsumowaniem projektu „Parki Krajobrazowe na Tak – edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski”, który jest realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu, realizowanego w latach 2016-2019, jest edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz czynna ochrona siedlisk naskalnych, płazów i gadów oraz popielnicowatych występujących na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski. Konferencja zgromadziła liczne grono przyrodników, naukowców, samorządowców oraz pracowników parków krajobrazowych z kilku województw. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie reprezentował Dyrektor Pan Łukasz Piróg.