Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2020-03-30 00:10:32

Aktualności

XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.

W dniu 14 kwietnia 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie odbyły się eliminacje etapu okręgowego (podkarpackiego) XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej to uznany w Polsce konkurs dla uczniów szkół średnich wszystkich typów z zakresu ekologii, ochrony przyrody i środowiska oraz zagadnień społeczno-gospodarczych związanych z tą tematyką. Na każdym etapie eliminacji od uczestników wymagana jest znajomość aktualnych doniesień związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym zarówno w Polsce jak i na świecie. Finaliści i laureacie etapu centralnego otrzymują indeksy bez postępowania kwalifikacyjnego na kierunki przyrodnicze oraz związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W województwie podkarpackim do etapu szkolnego XXXIII edycji olimpiady przystąpiło 1282 uczniów z 84 szkół ponadgimnazjalnych, z których do etapu okręgowego zostało zakwalifikowanych 88 uczestników z 43 szkół. Na etap okręgowy XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej ostatecznie stawiło się 49 uczniów z 37 szkół, z 17 powiatów województwa podkarpackiego.

Nad poprawnością przebiegu eliminacji oraz oceną prac testowych i odpowiedzi ustnych czuwała komisja XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w składzie:

Olimpiada rozpoczęła się powitaniem uczestników przez przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztofa Chmielowskiego oraz dr Dominika Wróbla – prorektora ds. studiów Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Następnie uczniowie przez
60 minut rozwiązywali pisemny test zawierający 50 pytań. W tej edycji olimpiady
z przywilejów przysługujących uczestnikom finału okręgowego może korzystać
23 uczestników, którzy uzyskali niezbędne minimum 35 pkt., tj. 70% poprawnych odpowiedzi. Największą liczbę punktów z testu pisemnego zdobył Kevin Wawrzyn.

O ostatecznym składzie zawodników dopuszczonych do części ustnej zadecydowała dogrywka. W części ustnej 12. uczniów odpowiadało przed komisją i publicznością na 6 pytań problemowych o różnym stopniu trudności. Po zaciętej rywalizacji komisja wyłoniła
7. finalistów, którzy po zsumowaniu punktów z części pisemnej i ustnej uzyskali ich największą liczbę. Osoby te, będą reprezentować województwo podkarpackie na finale centralnym XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, który odbędzie się 8-10 czerwca w woj. warmińsko-mazurskim.

Wszyscy uczestnicy etapu okręgowego otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast najlepszej dwunastce wręczono nagrody rzeczowe. Materiały edukacyjne dla uczniów XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej i nagrody dla najlepszej dwunastki uczestników zostały zakupione dzięki dotacji JM Rektora Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie i wsparciu licznych sponsorów.W oczekiwaniu na wyniki sobotniego testu pracownicy naukowi z Zakładów: Pielęgniarstwa, Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności oraz Inżynierii Środowiska przygotowali dla uczniów i nauczycieli kilka warsztatów tematycznych:

Dodatkowo opiekunowie uczestników wzięli udział w seminarium związanym z współczesnymi problemami prawidłowego odżywiania, które prowadziła dr Edyta Kwilosz.