Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2020-03-29 23:28:51

Aktualności

Impreza edukacyjna „Razem Dla Zielonego Podkarpacia”.

W dniu 15 września 2018 roku w Zatwarnicy w powiecie bieszczadzkim odbyła się impreza edukacyjna „Razem Dla Zielonego Podkarpacia”. Organizatorami tego wydarzenia byli: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" oraz Fundacja Bieszczadzka pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego. Impreza edukacyjna została zorganizowana w ramach projektu "Razem dla Zielonego Podkarpacia - budowanie potencjału i integracja różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę". Jej celem była popularyzacja potencjału przyrodniczego regionu i uświadamianie znaczenia ekologii i ekoturystyki dla ochrony i zachowania tego potencjału i budowanie integracji różnych grup interesariuszy mających wpływ na przyrodę woj. podkarpackiego.  Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie również brał  w tym wydarzeniu  czynny udział, gdyż pracownik Zespołu współtworzył pytania do konkursu wiedzy o przyrodzie Podkarpacia, oraz uczestniczył  w komisji  jako jury oceniającej prace.  Konkurs składał się z dwóch części: testowej, w której wyłoniono finalistów i praktycznej (finałowej), podczas której laureaci rozpoznawali gatunki roślin i zwierząt oraz wykazywali się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w lesie. Przebiegał w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  

Podczas trwania imprezy na uczestników czekało wiele atrakcji, m.in.:

Można było także pooglądać wystawy komiksów powstałych w ramach Konkursu „Warto współpracować dla Przyrody”, popodziwiać wystawę fotografii przyrodniczej i stoiska z rękodziełem artystycznym. Odbywał się tam również kiermasz książek i publikacji ekologiczno-przyrodniczych  i nie zabrakło tradycyjnego regionalnego jadła.