Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2020-12-05 02:43:44

Aktualności

Szkolenie „Wielofunkcyjna gospodarka leśna – dla lasu, dla ludzi”.

W dniu 14 grudnia 2019r. w Rymanowie Zdroju odbyło się szkolenie „Wielofunkcyjna  gospodarka leśna – dla lasu, dla ludzi” w której uczestniczyli  przedstawiciele Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Organizatorem szkolenia była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie oraz Nadleśnictwa: Brzozów, Bircza, Dukla, Komańcza, Lesko, Lutowiska  i  Rymanów.

Celem szkolenia było:

- przedstawienie ekologicznych podstaw gospodarki leśnej,

- ukazanie sposobów uwzględniania wymogów ochrony przyrody podczas realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej,

- omówienie zasad celowości i efektów wykonywanych zadań gospodarczych,

- prezentacja produkcyjnych i pozaprodukcyjnych funkcji lasu, ze szczególnym uwzględnieniem  udostępnienia  lasu w ramach edukacji i turystyki,

- przedstawienie wkładu leśników na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu.

W części terenowej uczestnicy szkolenia przeszli ścieżkę zdrowia w Leśnictwie Rymanów Zdrój.