Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2020-11-24 15:55:34

Aktualności

Wieszanie „hoteli” dla owadów pożytecznych w ramach czynnej ochrony pszczołowatych.

W ostatnich latach coraz częściej spotykamy się z stwierdzeniem o masowym wymieraniu pszczoły miodnej. Szybkie tempo zmian w rolnictwie i dynamicznie postępująca urbanizacja ograniczają warunki bytowania, powodując zmiany w składzie gatunkowym i liczebności pszczół samic. Proces ten zauważalny jest w skali lokalnej jak i światowej. Sytuacja ta zmusza ludzkość do większego zainteresowania się mniej jak dotychczas znaną populacją gatunków pszczół dziko żyjących. Większość tych gatunków jest doskonałymi zapylaczami, lecz poza trzmielami nie produkują miodu. Jedną z ważnych przyczyn powodujących spadek populacji pszczołowatych jest niedostateczny stan wiedzy społeczeństw dotyczącej ich życia, roli i zagrożeń.

Z powodu małej liczebności pszczołowatych konieczne jest znalezienie skutecznych metod powiększenia ich populacji. Jednym z przykładów ochrony czynnej pszczołowatych może być wieszanie „hoteli” dla owadów. 

W marcu br. na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Sanu odbyła się akcja wieszania „hoteli” dla owadów pożytecznych w ramach czynnej ochrony pszczołowatych w parkach krajobrazowych administrowanych przez ZespółRóżnorodność materiałów i rozmieszczenie otworów  w „hotelu” zapewniają łatwo dostępne miejsca do osiedlenia się owadów w tym również ogrodowych, takich jak biedronki, motyle, pająki i inne pożyteczne gatunki.