Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2020-11-24 15:47:35

Aktualności

Montaż budek lęgowych dla popielic na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

Popielica (Glis glis) w Polsce objęta jest ochroną ścisłą, jako gatunek wymagający czynnej ochrony. Do jej ochrony nawiązują dwa rozporządzenia:

1) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów.

2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

Jednym z ważniejszych czynników ograniczających liczebność populacji niektórych pilchowatych jest dostępność do miejsc lęgowych. Dostarczając je w postaci sztucznych schronów to praktyczny sposobów ochrony tej grupy zwierząt.

W dniu 17 marca za zgodą Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce i przy współpracy z Leśniczym Leśnictwa Odrzykoń na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego zamontowano kilka budek dla popielic. Wyglądem przypominają one budki dla ptaków, ale wejście mają od strony pnia.

Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do utrzymania populacji i przez to wzrostu bioróżnorodności na terenie Parku.