Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2018-11-20 21:24:00

Jaśliski Park Krajobrazowy

Rezerwat przyrody "Wadernik"

 Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 8 grudnia 1989r. (Monitor Polski nr 44 poz. 357 z 1989r.) został utworzony na terenie Nadleśnictwa Dukla, Leśnictwo Maszana, rezerwat przyrody "Wadernik". Celem utworzenia rezerwatu jest "zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa   pospolitego na terenie Beskidu Niskiego". Położony jest na obszarze wsi Mszana i Ropianka na terenie gminy Dukla w południowej części województwa podkarpackiego, obejmuje części stosunkowo wąskiej, głęboko wciętej doliny potoku oraz zachodnie i południowe stoki nad ciekiem wodnym. Rozpiętość wysokościowa rezerwatu jest niewielka i wynosi 56m (520m n.p.m. najniższy punkt do 576m n.p.m. najwyższy). Dominującym zbiorowiskiem leśnym jest żyzna buczyna karpacka oraz na trzech niewielkich polanach (źródliska i wysięki) zbiorowisko łąkowe z rzędu Molinietalia.

W drzewostanie panuje jodła z udziałem buka, niekiedy pojawia się domieszka jawora, świerka, osiki i innych gatunków.

 

W składzie flory rezerwatu zanotowano dotychczas 203 gatunki roślin naczyniowych. Gatunki objęte ochroną ścisłą to storczyk szerokolistny, storczyk plamisty, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, storczyk męski, podkolan biały, cis pospolity i z grzybów soplówka jodłowa. Gatunki objęte ochroną częściową to kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, przytulia wonna, pierwiosnek wyniosły, kalina koralowa.