Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2020-02-27 13:27:29

Aktualności

Edukacja dzieci z Jaślisk w sali edukacyjnej i w terenie.

W dniu 1 czerwca 2016 roku 21 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jaśliskach uczestniczyło w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w sali edukacyjnej Zespołu na temat ochrony przyrody oraz wartości przyrodniczych i historycznych Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Dalszą częścią spotkania było wyjście na trasę ścieżki do Złotej Studzienki gdzie dzieci mogły obserwować żywą przyrodę.