Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2020-08-14 07:51:21

Aktualności

Harcerze z Krościenka Wyżnego zwiedzili ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

W dniu 23 stycznia 2017 roku siedzibę Zespołu odwiedzili harcerze z Krościenka Wyżnego. Zwiedzanie rozpoczęto od przybliżenia uczestnikom działalności Zespołu oraz krótkiej charakterystyki parków krajobrazowych zarządzanych przez Zespół. Następnie za pomocą monitorów dotykowych umieszczonych w sali informacyjno-edukacyjnej, harcerze zapoznali się z opisami roślin, zwierząt i zabytków kulturowych występujących w parkach krajobrazowych administrowanych przez Zespół. Ponadto w trakcie zajęć w siedzibie Zespołu przedstawiono uczestnikom spotkania walory środowiska kulturowego prezentując przedmioty codziennego użytku, które dają wyobrażenie o dawnym życiu na wsi oraz wykonywanych pracach w gospodarstwach domowych. W dalszej części zwiedzający mogli zapoznać się z bogactwem przyrody parków krajobrazowych i obejrzeć ekspozycję przyrodniczą. Zajęcia edukacyjne obejmowały również zwiedzanie sali z eksponatami geologicznymi oraz wystawy tymczasowej prezentującej karmniki ekologiczne wykonane przez osadzonych z Zakładu Karnego w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu w ramach zajęć resocjalizacyjnych.