Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2019-09-21 11:10:29

Aktualności

Edukacja i czynna ochrona przyrody w Komborni.

W dniu 16 maja 2017 rokupracownik Zespołu poprowadził terenowe zajęcia edukacyjne z udziałem 7 dzieci i opiekuna ze Szkoły Podstawowej w Komborni. Podczas przejście lokalną drogą ze szkoły do parku dworskiego omówiono zagadnienia z zakresu wartości i ochrony starej zabudowy wsi oraz jej znaczenia dla krajobrazu. Następnie tematyka obejmowała biologię oraz zasady ochrony nietoperzy. Podsumowaniem zajęć były działania z zakresu czynnej ochrony nietoperzy polegające na zainstalowaniu 2 budek (schronów) dla nietoperzy na drzewach w parku przy dworze (hotelu) w Komborni.