Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2019-05-26 22:12:38

Aktualności

Uczestnicy rajdu w sali edukacyjnej Zespołu.

W dniu 26 maja 2017 roku ekspozycję edukacyjno-przyrodnicza Zespołu zwiedziła grupa 83 uczestników z 9 opiekunami Wojewódzkiego Rajdu „Po bezdrożach” zorganizowanego w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych w Dukli. Oglądaniu eksponatów towarzyszyły komentarze i pytania związane ze stanem i zasobami przyrody okolicznych terenów a przede wszystkim Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy spotkania otrzymali publikacje edukacyjne i promocyjne Zespołu.