Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2020-04-07 08:38:08

Aktualności

Dzieci z miejscowości Brzyska w sali edukacyjnej Zespołu.

W dniu 5 października 2017 roku 39 dzieci i 3 opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Brzyskach zwiedziło salę edukacyjno-przyrodniczą Zespołu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja zwierząt leśnych, których biologię oraz występowanie na terenie Karpackich Parków Krajobrazowych omówił prowadzący zajęcia pracownik Zespołu. Pod koniec spotkania jego uczestnikom przekazano publikacje edukacyjne Zespołu.