Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2020-06-02 20:08:31

Aktualności

Dzieci z Bukowska w sali edukacyjnej Zespołu.

W dniu 7 grudnia 2017 roku w sali edukacyjnej Zespołu odbyły się zajęcia z udziałem 34 dzieci z klasy IV i V oraz ich 3 opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Bukowsku. Na początku zajęć edukacyjnych przedstawiono film o parkach krajobrazowych pogórza karpackiego poszerzony o dodatkowe informacje o parkach podległych Zespołowi. Później przy pomocy tablicy edukacyjnej  rozpoznawano głosy zwierząt i  oprowadzono uczestników  prelekcji po ekspozycji  edukacyjno-przyrodniczej. Kolejnym punktem spotkania było poznanie typów budek lęgowych dla ptaków oraz budek (schronów) dla nietoperzy, a także rozpoznawanie tropów zwierząt w terenowej bazie Zespołu. Wycieczka szkolna zakończyła się wspólnym zwiedzeniem klasztoru oo. Benedyktynów w Dukli - sanktuarium św. Jana z Dukli. Wszystkim uczestnikom przekazano publikacje edukacyjne Zespołu.