Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2019-09-21 11:43:25

Budżet

Budżet

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach samorządowej jednostki budżetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z dnia 24 września 2009r.)

 

Działalność ZKPK w Krośnie finansowana jest z budżetu Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Dyrekcja Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia.

 

Budżet ZKPK w Krośnie określany jest corocznie w ustawie budżetowej w Dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary chronione, Rozdział 92502 Parki krajobrazowe.