Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2019-02-19 09:59:32

Struktura organizacyjna Zespołu.

mgr Łukasz Piróg

lpirog@parkikrosno.pl

tel. 510955411

p.o. Dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych

mgr inż. Ilona Centka

icentka@parkikrosno.pl

Główny Księgowy

mgr inż. Tomasz Biały

tbialy@parkikrosno.pl

Główny specjalista ds. turystyki i rekreacji

Anna Zajdel

azajdel@parkikrosno.pl

Specjalista ds. ochrony środowiska

mgr Anna Marczyńska

amarczynska@parkikrosno.pl


Starszy specjalista ds. ochrony przyrody

mgr inż. Paulina Grałek

pgralek@parkikrosno.pl

Specjalista ds. ochrony środowiska

 inż. Monika Jankowicz

mjankowicz@parkikrosno.pl

Specjalista ds. edukacji

Kalendarz ścienny 2014