Kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy o Parkach

Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

W związku z trwającym wdrażaniem projektu „ Karpaty Przyjazne Ludziom – lokalna inicjatywa partnerska na rzecz zrównoważonego użytkowania i ochrony górskich obszarów województwa podkarpackiego” realizowanego w latach 2012-2013 i finansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy w dniu 21 listopada 2012 roku w Sanoku odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego projektu. W charakterze członków Komitetu Sterującego uczestniczyli przedstawiciele Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie Dyrektor Tomasz Biały oraz specjalista ds. ochrony przyrody Łukasz Piróg. Podczas posiedzenia przedstawiono regulamin Komitetu Sterującego, stan zaawansowania prac związanych z jego realizacją oraz omówiono możliwościami wsparcia projektu przez członków Komitetu Sterującego w zakresie realizacji jego strategicznych celów. Przewodniczącym Komitetu Sterującego, wybrany został Leopold Bekier -Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego , zastępcą Tomasz Biały- Dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Celem głównym projektu „KARPATY PRZYJAZNE LUDZIOM - lokalna inicjatywa partnerska na rzecz zrównoważonego użytkowania i ochrony górskich obszarów województwa podkarpackiego” jest polepszenie rozwoju jakościowego południowej części województwa podkarpackiego, w ramach nienaruszonych zasobów przyrodniczych, poprzez pomoc lokalnym społecznościom w lepszej adaptacji do warunków życia środowisku górskim, w kontekście dyrektywy unijnej NATURA 2000 i promowanie rozwiązań dobrych dla ludzi i przyrody. Zakres geograficzny projektu: 21 gmin leżących na obszarze Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego. Partnerzy projektu: Bieszczadzki Park Narodowy, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Grupa Bieszczadzka, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków. Instytucją realizującą projekt : Fundacja Karpacka – Polska, Sanok.

Galeria

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry