Kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy o Parkach

Liczba odsłon: 3353581

Mapka

Mapka

Liczba odsłon: 10050141

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Liczba odsłon: 10049703

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Liczba odsłon: 10049789

Aktualności

Liczba odsłon: 6324060

W Ośrodku Informacyjno – Edukacyjnym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Lutowiskach w dniach 12 – 15 listopada odbyło się spotkanie robocze poświęcone przygotowaniu raportu dotyczącego działalności Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”, w którym uczestniczył przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie specjalista ds. ochrony przyrody Łukasz Piróg. Podczas spotkania opracowano raport „Periodic review for transboundary biosphere reserve”, który zostanie przesłany do biura UNESCO w Paryżu. W dniu 15 listopada została podpisana umowa o współpracy wraz z planem pracy na najbliższe dziesięciolecie oraz powołano Radę Koordynacyjną Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. W skład Rady weszli:

  • Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego – Leopold Bekier
  • Dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie - Tomasz Biały.
  • Dyrektor Parku Narodowego Połoniny Miroslav Buraľ
  • Dyrektor Użańskiego Parku Narodowego - Vasil Kopač
  • Dyrektor Nadsańskiego Parku Krajobrazowego – Myroslav Senkiv

Unikatowe w skali europejskiej walory przyrodnicze Bieszczadów przyczyniły się do utworzenia na tym terenie Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Powstał on pod patronatem UNESCO w ramach programu „Man and Biosphere” (Człowiek i Biosfera) i obejmuje tereny na pograniczu Polski, Słowacji i Ukrainy.Po polskiej stronie w skład tego obszaru chronionego wchodzą Bieszczadzki Park Narodowy oraz będące jego otuliną Parki Krajobrazowe: Ciśniańsko-Wetliński i Doliny Sanu. W Słowacji do rezerwatu włączono Park Narodowy „Połoniny” a na Ukrainie Międzynarodowy Rezerwat Biosfery tworzą Użański Park Narodowy i Nadsański Park Krajobrazowy.

Galeria
Liczba odsłon: 3741

Atrakcje

Grafika atrakcje

Liczba odsłon: 10071631

Multimedia

Liczba odsłon: 10058281
 do góry