Kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy o Parkach

Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Konferencja "Problemy gospodarowania odpadami na terenie województwa podkarpackiego z uwzględnieniem obszarów cennych przyrodniczo".

W dniu 17 grudnia 2013 roku odbyła się konferencja zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dotycząca problemów gospodarowania odpadami na terenie województwa podkarpackiego z uwzględnieniem obszarów cennych przyrodniczo. Konferencję otworzył Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Pan Tadeusz Pióro. Następnie cykl wykładów rozpoczął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska– Pan Janusz Zaleski, który zapoznał słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi ochrony krajobrazu w świetle umów międzynarodowych i projektu legislacji krajowej. Następnie dr hab. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Pan Krzysztof Kukuła omówił stan ekosystemów wodnych, retencyjnych wód lasów i renaturyzację potoków górskich. Kolejny wykład dotyczący pomników przyrody nieożywionej na terenie parków krajobrazowych województwa podkarpackiego wygłosił prof. dr hab. Pan Roman Reszel. Późniejsze prezentacje przedstawione przez pracowników Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu ukazywały najpiękniejsze walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne parków krajobrazowych położonych na terenie województwa podkarpackiego. Podsumowaniem konferencji były prezentacje obrazujące problemy gospodarowania odpadami oraz działania służby parków krajobrazowych na rzecz poprawy funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie gmin położonych w obrębie parków krajobrazowych. Na potrzeby konferencji Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie przygotował wystawę prezentującą walory parków krajobrazowych wchodzących w skład Zespołu, która umieszczona została przed wejściem na salę konferencyjną. Na specjalnie przygotowanym stoisku, które cieszyło się ogromnym zainteresowaniem,pracownicy Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie rozdawali bezpłatne materiały o charakterze informacyjnym i edukacyjnym. Każdy uczestnik konferencji otrzymał komplet materiałów promocyjnych Zespołu (publikacje,plakaty, kalendarze czy gadżety z logo Zespołu). Stoisko Zespołu odwiedził również Podsekretarz Stanu wMinisterstwie Środowiska – Pan Janusz Zaleski, który od Dyrektora Pana Tomasza Białego otrzymał komplet publikacji i materiały promocyjne Zespołu w tym pamiątkowy obraz z Pleneru Malarskiego organizowanego przez Zespół.

Galeria

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry