Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

III Forum Gmin Karpackich.

W dniach 1-2 grudnia 2016 r. pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie  uczestniczył w III Forum Gmin Karpackich z hasłem przewodnim „Wspólne gospodarzenie w karpackiej przestrzeni”. Forum odbywało się Rzeszowie, a organizowane było w ramach projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej”, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Podczas III Forum odbyły się sesje tematyczne poświęcone zrównoważonej turystyce w przestrzeni karpackiej, rolniczemu wykorzystaniu przestrzeni karpackiej, kształtowaniu przestrzeni karpackiej i kończąca obrady sesja podsumowująca działania w ramach projektu „Karpaty Łączą”. W forum uczestniczyli przedstawiciele gmin karpackich, społeczności lokalnych, organów i służb zajmujących się ochroną przyrody oraz przedstawiciele innych instytucji i organizacji pozarządowych działających w Karpatach. 

  • Data aktualizacji: 2021-02-26 10:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 191 738