Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

XXVII Międzynarodowa Konferencja pt.:„100 lat ochrony przyrody na obszarach dzisiejszej południowo – wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy”.

W dniu 13 września 2018r. pracownik Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie uczestniczył w Ustrzykach Dolnych w XXVII Międzynarodowej Konferencji organizowanej w ramach MRB „Karpaty Wschodnie” pt.:„100 lat ochrony przyrody na obszarach dzisiejszej południowo – wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy”. W dniach 13 i 14 września 2018r. odbyła się część plenarna w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, natomiast w dniach 15-17 września 2018r. miała miejsce wycieczka naukowa do wybranych rezerwatów na terenie zachodniej Ukrainy.  

  • Data aktualizacji: 2021-02-18 11:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 189 924