Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Wyjazd terenowy z przedstawicielami CHKO Vychodne Karpaty do Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Sanu.

W dniu 23 maja 2019 r. pracownicy ZKPK w Krośnie oraz pracownicy CHKO Vychodne Karpaty uczestniczyli w wyjeździe terenowym do Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Sanu. W trakcie wyjazdu przedstawiciele parków krajobrazowych brali udział w wycieczce Bieszczadzką Koleją Leśną z Majdanu do Balnicy, w trakcie której poznali historię Kolejki i nieistniejącej wsi Balnica. Następnie w Mucznem pracownik Nadleśnictwa Stuposiany przedstawił członkom wyjazdu historię powstania Pokazowej Zagrody Żubrów i oprowadził uczestników po ekspozycji fauny i flory bieszczadzkich lasów w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem. Kolejnym etapem spotkania terenowego był punkt widokowy „Pichurów” oraz zapoznanie gości z CHKO Vychodne Karpaty z zabezpieczeniem w ramach małej retencji górskiej w Mucznem w związku z realizacją przez Nadleśnictwo Stuposiany projektu pn.”Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich”.  W drodze powrotnej zaproszonych gości ze Słowacji zapoznano z procesem, jak przez lata pozyskiwano węgiel drzewny, w nowo utworzonym plenerowym muzeum wypału węgla drzewnego w Mucznem.

Wyjazd terenowy odbył się w ramach podpisanej współpracy pomiędzy ZKPK w Krośnie, a CHKO Vychodne Karpaty.

http://chkovychodnekarpaty.sopsr.sk/putovanie-polskymi-chranenymi-uzemiami-parkami/

  • Data aktualizacji: 2021-02-26 14:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 198 384