Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ w ZKPK w Krośnie.

W dniu 12 sierpnia, odbyła się w dukielskiej Edukacyjnej Bazie Terenowej znajdującej się przy siedzibie Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie impreza promująca Wielki Dzień Pszczół. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11-tej prelekcją pszczelarza na temat życia pszczół. Pokazał on z czego składa się ul, jak wyglądają inne przyrządy, które są niezbędne do pracy z pszczołami, a także opowiedział o ich pożyteczności. Była również degustacja pysznego miodu. Później dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym - rysowały „pszczele rodziny”, a komisja konkursowa wręczyła nagrody wszystkim uczestnikom. Następnie dzieci podzieliły się na kilka drużyn i wzięły udział w terenowej grze edukacyjnej, której tegoroczną bohaterką była pszczoła OBROSTKA LETNIA, charakteryzująca się tym, że jej tylne odnóża mają długie szczoteczki, przypominające spodenki. Główna bohaterka gry utraciła swoje gniazdo, opuściła rodzinne strony i udała się w poszukiwaniu nowego miejsca do życia. Celem gry, była pomoc uczestników w jej odnalezieniu się w nowych warunkach, poszukiwaniu pokarmu i bezpiecznego powrotu do domu, Dzięki czemu poznali oni nieco lepiej świat pszczół, przyjazne im rośliny oraz to, co zawdzięczamy tym pożytecznym owadom. Osoby biorące udział w Wielkim Dniu Pszczół uczestniczyły w projekcji filmu o pożyteczności owadów zapylających, w zwiedzaniu sali przyrodniczo - edukacyjnej w siedzibie Zespołu oraz w poczęstunku zasponsorowanym przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

 

  • Data aktualizacji: 2021-05-04 12:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 422 118