Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Kompendium wiedzy

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej przypada 11 lutego.

W trakcie srogiej zimy zwierzęta leśne mają utrudniony dostęp do pożywienia - 11 lutego z myślą o nich obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej.

W tym dniu leśnicy, myśliwi i wolontariusze przygotowują akcje dokarmiania zwierząt w lesie. Zwierzęta mają własny wypracowany system poszukiwania pożywienia, jednak gruba warstwa śniegu uniemożliwia zaspokojenie głodu. Należy pamiętać, że samodzielne dokarmianie zwierzyny bez wcześniejszego uzgodnienia z leśnikami lub myśliwymi nie jest wskazane, bowiem bardzo ważny jest rodzaj i jakość karmy. Nieodpowiednie pożywienie może przyczynić się do zachorowania lub śmierci zwierzęcia, na przykład same buraki lub siano stanowią zbyt uboga dietę, gdyż zwierzęta w okresie zimowym potrzebują zróżnicowanych roślin.

W jaki sposób przeprowadza się dokarmianie zwierząt? Jeleniom lub sarnom pożywienie zostawianie jest w paśnikach lub wykładane na drzewach bądź krzewach. Główną karmą tych zwierząt jest tak zwana liściarka, sporządzana z pędów drzew i krzewów, siana, traw oraz nasion zbóż. W celu wzbogacenia diety, leśnicy dodają warzywa, takie jak buraki, marchew, kapusta. Ważne w przypadku dzików jest zapobieganie niszczeniu upraw rolnych przez te zwierzęta, więc ich dieta składa się z kukurydzy, bukwi i żołędzi wykładanych w pasach zaporowych. Ptaki zamieszkujące lasy potrzebują szczególnej pomocy ze strony człowieka i w okresie zimowym żywią się kulami wykonanymi z tłuszczu oraz ziaren z najróżniejszych zbóż. Bażanty i kuropatwy dokarmiane są poprzez wysypanie karmy w podsypy (niskie zadaszenia) oraz w grzebowiska (miejsca, do których wysypywane są plewy oraz na przemian zboże i żwirek). Bardzo ważne jest dokarmianie małych zwierząt, które powinno odbywać się z dala od wysokich drzew w celu zapewnienia ochrony przed atakiem drapieżnego ptactwa.

Czy należy dokarmiać zwierzęta? Tak, zwłaszcza w okresie zimowym, ale pomoc udzielana zwierzynie leśnej powinna odbywać się pod opieką leśniczego lub myśliwego. Nasza pomoc musi opierać się na zdrowym rozsądku i pewnych zasadach, aby nie przyniosła więcej szkody niż pożytku.

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 07:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 836 319