Kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy o Parkach

Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

5 czerwca co roku obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Jest to jedno z najważniejszych i najstarszych świąt ekologicznych . Zostało ustanowione w 1972 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Co roku obchody organizowane są w ponad 100 krajach, w tym także w Polsce.

Obchody Światowego Dnia Środowiska mają na celu pogłębienie świadomości opinii publicznej na temat ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zwrócenie uwagi na istniejące problemy i niebezpieczeństwo lekceważenia skutków naruszenia równowagi ekologicznej w przyrodzie. Z tej okazji w całym kraju organizowane są różne wydarzenia, imprezy oraz podejmowane są inicjatywy, które mają zwrócić uwagę na wysoki stopień degradacji środowiska oraz uzmysławiać ludziom, że obowiązkiem każdego z nas jest ochrona środowiska naturalnego. Działania te poszerzając wiedzę o środowisku naturalnym i praktycznych sposobach na życie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju podnoszą świadomość ekologiczna społeczeństwa.

Tegoroczne obchody koncentrują się na ochronie różnorodności biologicznej, przede wszystkim dotyczy to dzikiej przyrody i zagrożonych gatunków zwierząt, padających coraz częściej łupem kłusowników. Obchodom Światowego Dnia Środowiska co roku przyświeca inne hasło będące odzwierciedleniem aktualnych problemów ekologicznych podnoszonych na arenie światowej i państwowej.  Tegoroczne  hasło brzmi „Bądź dziki - dla życia”.

Galeria

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry