Kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy o Parkach

Liczba odsłon: 3379950

Mapka

Mapka

Liczba odsłon: 10103503

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Liczba odsłon: 10103058

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Liczba odsłon: 10103140

Aktualności

Liczba odsłon: 6354662

Zakończenie realizacji zadań z ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zakończył realizację dwóch zadań z ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów dofinasowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

I. Zachowanie różnorodności gatunkowej, ekosystemowej i krajobrazowej w paśmie Durnej i Łopiennika oraz Wołosania poprzez ochronę czynną polan śródleśnych - kontynuacja zadania.

Wykonawca Usługi Leśne Bogusław Prystasz, Nowosiółki 101, 38-604 Hoczew zgodnie z umową z dnia 8 września 2022 r. zrealizował zadanie polegające na zachowaniu różnorodności gatunkowej, ekosystemowej i krajobrazowej w paśmie Durnej i Łopiennika oraz Wołosania:

  1. odkrzaczono ścianę lasu, usunięto naloty i podrosty, drzewa lekkonasienne, niebezpieczne, zasłaniające widok w paśmie Durnej, Łopiennika i Wołosania na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Cisna. Całkowita powierzchnia prac wyniosła 4,73 ha w tym obejmuje ona poszczególne części:
  2. a) Habkowce - wydz. 30 f – 2 luki o łącznej pow. 0,45 ha - koszenie mozaikowe z ominięciem płatów goryczki trojeściowej. Odsłonięcie obrzeży polany poprzez usunięcie nalotów, podrostów, gałęzi zacieniających (dostępnych, bez konieczności wspinania się).
  3. b) Habkowce – wydz. 30 g – łąka śródleśna o pow. 1,16 ha – w kierunku Łopiennika, utrzymanie w stanie nieleśnym - koszenie mozaikowe z ominięciem płatów goryczki trojeściowej i borówki czarnej. Odkrzaczenie z podrostów z ominięciem stanowiska wawrzynka wilczełyko. Usunięcie nalotów, gałęzi zacieniających (dostępnych, bez konieczności wspinania się). Pozostawienie drzew „pastwiskowych”. Usunięcie drzew zagrażających przy szlaku turystycznym (k. czarny).
  4. c) Buk – wydz. 7 f – pow. całkowita 2,04 ha – część przyszczytowa Łopiennika – polana widokowa. Odkrzaczanie ściany lasu z podrostów, usunięcie nalotów, gałęzi zacieniających (dostępnych, bez konieczności wspinania się). Odkrzaczanie wzdłuż szlaku turystycznego (k. czarny) z nalotów i podrostów oraz usunięcie drzew zagrażających.
  5. d) Buk – wydz. 7 g – pow. 0,18 ha - w części przyszczytowej Łopiennika – polana widokowa. Odkrzaczenie z nalotów i podrostów oraz usunięcie drzew zagrażających przy szlaku turystycznym (k. czarny).
  6. e) Habkowce – wydz. 27 a – 2 luki o łącznej pow. 0,11 ha - koszenie mozaikowe z ominięciem płatów goryczki trojeściowej i borówki czarnej. Odsłonięcie obrzeży polany poprzez usunięcie nalotów i podrostów, gałęzi zacieniających (dostępnych, bez konieczności wspinania się).
  7. f) Habkowce – wydz. 27 b – łąka śródleśna o pow. 0,40 ha – w kierunku Łopiennika utrzymanie w stanie nieleśnym - koszenie mozaikowe z ominięciem płatów goryczki trojeściowej i borówki czarnej. Odkrzaczanie wzdłuż szlaku turystycznego (k. czarny) z nalotów i podrostów oraz usunięcie drzew zagrażających.
  8. g) Habkowce – wydz. 27 d – luka o pow. 0,39 ha - koszenie mozaikowe z ominięciem płatów goryczki trojeściowej i borówki czarnej. Odsłonięcie obrzeży polany poprzez usunięcie nalotów i podrostów, gałęzi zacieniających (dostępnych, bez konieczności wspinania się). Usunięcie drzew niebezpiecznych.

Koszt zadania wyniósł 18 000,00 zł. Kwota dotowana przez WFOŚiGW w Rzeszowie to 15 000,00 zł.

II. Ochrona krajobrazu i zachowanie bioróżnorodności na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

Wykonawca Zrywka Drewna i Usługi Leśne Jan Klimkiewicz, Wola Niżna 34 38-485 Wola Niżna zgodnie z umową z dnia 8 września 2022 r. wykonał zadanie polegające na zachowaniu różnorodności krajobrazowej i ekosystemowej na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego:

  1. usunięto mechanicznie lub ręcznie samosiewy drzew i krzewów takich gatunków jak: topola osika, wierzba sp., brzoza brodawkowata oraz innych gatunków wymagających takich czynności z ręcznym usunięciem biomasy poza granice dwóch użytków ekologicznych,

       2.  wykoszono i usunięto biomasę poza granice siedliska, bez użycia ciężkiego sprzętu. Biomasa powstała w wyniku skoszenia została wywieziona i przetransportowana ręcznie poza obszar dwóch użytków ekologicznych.

Całkowita powierzchnia prac wyniosła 1,66 ha w tym objęła ona poszczególne części:

- działkę nr ewid. 21 w obrębie geodezyjnym Jasiel - Leśnictwo Moszczaniec (309c) na powierzchni 0,7615 ha. Śródleśna łąka, fragmentami podmokła, mająca znaczenie dla zachowania różnorodności krajobrazowej.

- działkę nr ewid. 19 w obrębie geodezyjnym Jasiel - Leśnictwo Moszczaniec (311h) na powierzchni 0,9 ha. Teren zabagniony ze stanowiskami cennych roślin: storczyk spp., kruszczyk błotny.

Koszt zadania wyniósł 21 600,00 zł. Kwota dotowana przez WFOŚiGW w Rzeszowie to 11 000,00 zł.

Galeria
Liczba odsłon: 529

Atrakcje

Grafika atrakcje

Liczba odsłon: 10124910

Multimedia

Liczba odsłon: 10111554
 do góry