Kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy o Parkach

Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Utworzenie infrastruktury terenowej poprzez budowę ścieżki edukacyjno – przyrodniczej do stanowiska dokumentacyjnego „Sztolnie w Węglówce”.

Cel zadania to upowszechnianie wiedzy o formach ochrony przyrody i walorach przyrodniczych Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowym oraz promocja turystyczna województwa podkarpackiego.

Zadanie polegało na budowie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej do stanowiska dokumentacyjnego „Sztolnie w Węglówce. Na ścieżce ustawiono cztery tablice informacyjne oraz jeden stół z ławkami. Dodatkowo kratą metalową zabezpieczone zostały wejścia do sztolni. Zakres prac obejmował:

  1. Wykonanie i montaż stelaża drewnianego o wymiarach 180x220 cm, słupki o przekroju 7x7 wraz z  tablicą informacyjną  o wymiarach 121x150 cm, osadzenie stelaża  na zabetonowanych  kotwach metalowych. Tablica przykryta daszkiem z okorowanych desek. Całość impregnowana chemicznie.
  2. Wykonanie i montaż 3 stelaży drewnianych o wymiarach 100x70 cm wraz z tablicami informacyjnymi o wymiarach 90x60 cm. Stelaże wykonane z dwóch kwadratowych słupków o przekroju 7x7cm, dł. 230 cm zamontowanych na wbetonowanych kotwach metalowych. Wypełnienie wykonane z desek o wymiarach 100x70cm. Całość impregnowana chemicznie. Tablica przykryta daszkiem z okorowanych desek
  3. Wykonanie ciosanego stołu z ławkami, wym. stołu wys. 85cm, długość 180 cm, szerokość 80 cm, szerokość 2 ławek 30cm, długość 180 cm wysokość 40 cm osadzone na peckach betonowych, konserwacja impregnatem chemicznym
  4. Wykonanie oraz montaż dwóch metalowych zabezpieczeń wejść do sztolni o wymiarach 200 cm x 200 cm.

Długość ścieżki to około 500 m a na jej trasie usytuowane zostały cztery tablice informacyjne:

  1. Tablica informacyjna przy wejściu na ścieżkę, 
  2. Tablica informacyjna na przystanku nr 1 – ochrna czynna płazów i gadów - rekultuwacja zbiorników wodnych,
  3. Tablica informacyjna na przystanku nr 2 – sztolnie - nieczynne wyrobiska kamienia,
  4. Tablica informacyjna na przystanku nr 3 – nietoperze - ochrona zimowisk.

Całkowity koszt zadania to 12 000,00 zł w tym dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie 9 000,00 zł.

Realizacja zadania odbyła się we współpracy z zarządcą terenu Nadleśnictwem Kołaczyce.

 

Galeria

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry