Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy

 • Ścieżka przyrodnicza do "Wodospadu Trzy Wody" w Komborni

  W wyniku wspólnej inicjatywy Gminy Korczyna, Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz Nadleśnictwa Kołaczyce utworzona została ścieżka przyrodnicza do „Wodospadu Trzy Wody” w Komborni zlokalizowana na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Ścieżka swój bieg rozpoczyna  obok przejściowego składu drewna Kombornia, gdzie umieszczona została tablica informacyjna z ogólnymi informacjami o trasie ścieżki oraz wyznaczonych na niej trzech przystankach.

   

 • Ścieżka przyrodnicza "Przy zamku Kamieniec"

  Ścieżka przyrodnicza „Przy zamku Kamieniec" położona jest na terenie Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego i przebiega przez osobliwe pod względem przyrodniczym zbiorowiska leśne w południowo-zachodniej części Pogórza Dynowskiego. Ścieżkę utworzono w celu  udostępnienia dla edukacji i  turystyki  cenne przyrodniczo i kulturowo okolice zamku Kamieniec.                                              

 • Ścieżka przyrodnicza "Prządki-Zamek Kamieniec"

  Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna „Prządki – Zamek Kamieniec” położona jest na terenie Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego w odległości ok. 8 km od Krosna, łączy dwie największe atrakcje Pogórza Dynowskiego: rezerwat przyrody „Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego” i zamek Kamieniec. Swój bieg rozpoczyna z parkingu pod „Prządkami”, gdzie ustawiona została tablica z  ogólnymi informacjami o trasie ścieżki oraz wyznaczonych na niej 6 przystankach, na których umieszczono tablice z ciekawymi informacjami nt. przyrody, lasów, prehistorii i geologii.

 • Śladami Zamieszańców

  Pogórzańska trasa rowerowa prowadzi częściowo przez tereny zamieszkiwane dawniej przez tzw. Zamieszańców. Byli to Rusini wyznania greckokatolickiego, tworzący odosobnioną grupę etniczną. Bliskość polskich wiosek i odcięcie Zamieszańców od Łemków spowodowały, że ludność ta znalazła się pod dużym wpływem kultury polskiej. Po zakończeniu II wojny światowej mieszkańcy Rzepnika, Węglówki, Czarnorzek, Oparówki, Pietruszej Woli, Krasnej i Bonarówki zostali wysiedleni, a ich kultura uległa zniszczeniu.

 • Wokół Kamieńca i Prządek

  Przy zamku Kamieniec rozpoczyna się popularny szlak rowerowy „Wokół Kamieńca i Prządek”. Trakt został stworzony przede wszystkim z myślą o miłośnikach kolarstwa górskiego i prowadzi częściowo przez drogi asfaltowe. Prowadzi m.in. na najwyższy szczyt w Parku, czyli 585-metrową Suchą Górę. Pokonujących szlak cieszą przez większość jego odcinków wspaniałe panoramy Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich.

Strona 2 z 4
 • Data aktualizacji: 2021-07-23 07:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 803 602