Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy

 • Turystyka - szlaki turystyczne i rowerowe

  Dla miłośników turystyki pieszej czy rowerowej, wielkim udogodnieniem w zwiedzaniu jest obecność licznych szlaków turystycznych (czarny, zielony, żółty i niebieski), ścieżek przyrodniczych oraz tras rowerowych. 

 • Ścieżka przyrodnicza "Czarnorzeki (parking) - Sucha Góra"

  „Czarnorzeki (parking) – Sucha Góra” –  długość około 2 km. Ma ona swój początek na parkingu w Czarnorzekach. Na trasie ścieżki zobaczymy podziemne wyrobiska kamienia – piaskowca istebniańskiego (sztolnie) będące miejscem hibernacji nietoperzy.  Niedaleko od sztolni - stanowisko dokumentacyjne "Sztolnia nad Czają I" znajduje się pomnik przyrody - "Źródło Mieczysław". 

 • Szlak Edukacji Ekologicznej "Góra Chełm-Schrony-Herby"

  Szlak edukacji ekologicznej obejmuje swym zasięgiem północną część gminy Frysztak, która leży na terenie Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. W jego skład wchodzą 3 ścieżki dydaktyczne:"Góra Chełm", "Schrony" i "Herby".

 • Agroturystyka

  Na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego zlokalizowane są liczne gospodarstwa agroturystyczne. Stanowią one doskonałą bazę wypadową, podczas zwiedzania tutejszych terenów. Gospodarstwa agroturystyczne znajdujące się na terenie takich miejscowości jak: Korczyna, Kombornia czy Węglówka, są bazą wypadową do zwiedzania unikatowych obiektów położonych w południowo - zachodniej części Parku. 

 • Zamek "Kamieniec"

  Zamek "Kamieniec" został zbudowany za panowania Kazimierza Wielkiego dla ochrony granic oraz traktu handlowego łączącego już w połowie XIV w. Węgry z Polską. Pierwsza wzmianka o zamku w Odrzykoniu pochodzi z 1348r. kiedy był on jeszcze własnością królewską. W 1402r. Władysław Jagiełło w nagrodę za męstwo w wojnie z Krzyżakami nadał zamek Klemensowi z Moskorzewa herbu Pilawa, który dał początek rodowi Kamienieckich. W tym czasie gotycki zamek obejmował najwyższą część wzgórza - obecnie zamek górny. 

Strona 3 z 4
 • Data aktualizacji: 2021-02-26 10:17
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 191 747