Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Galeria

ŚRODOWISKO KULTUROWE

O dużej atrakcyjności Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego decydują nie tylko walory przyrodnicze, ale i cenne zabytki architektury – zwłaszcza sakralnej i dworsko-pałacowej. Piękno Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego tkwi w harmonii naturalnych i kulturowych elementów krajobrazu.

Turysta znajdzie na terenie Parku i w jego najbliższym sąsiedztwie wiele pięknych motywów, a w tym: rozplanowane i zabudowane tradycyjnie małe miasta z rynkami, wsie ze starymi zagrodami, wysoko położone przysiółki i samotne gospodarstwa, a przy nich kapliczki i krzyże przydrożne, cmentarze otoczone starodrzewem, mogiły wojenne, murowane i drewniane kościoły oraz cerkwie, dwory i folwarki, młyny i folusze oraz ślady średniowiecznych grodzisk.

Wybrane zabytki

Kościoły, kaplice, cmentarze:

-       Łączki Jagiellońskie – murowany kościół z 1756 r., rozbudowany w XIX w.,

-       Gogołów – drewniany kościół z 1672 r. z murowaną dzwonnicą obok kościoła z IXX w.,

-       Frysztak – murowany kościół z 1927 r.,

-       Lutcza – drewniany kościół z XV-XVII w., odbudowany po pożarze w XVIII w.,

-       Kozłówek – murowany kościół z 1877 r.

-       Kaplica Denkerów na cmentarzu w Gogołowie z IXX w., obok grobowiec płk Ignacego Kruszewskiego,

-       Cmentarz protestancki w Węglówce – grobowiec admirała Keitha Nelsona,

-       Cmentarz żydowski we Frysztaku, najprawdopodobniej z XVII w.

Pamiątkami kultury po nieistniejącej, ruskiej grupie etnicznej Zamieszańców są cerkwie, obecnie użytkowane jako kościoły rzymskokatolickie:

-       Bonarówka – drewniana cerkiew z XVII-XIX w.,

-       Rzepnik – murowana cerkiew z 1912 r.,

-       Oparówka – murowana cerkiew z 1912 r., obok drewniana dzwonnica z 1912 r.

-       Czarnorzeki – murowana cerkiew z 1918 r.,

-       Węglówka – murowana cerkiew z 1898 r.,

-       Krasna – murowana cerkiew z 1917 r.

Zespoły pałacowe i dworskie wraz z parkami:

-       Wiśniowa – zespół pałacowy XVI-XVIII w., wielokrotnie przebudowywany,

-       Łęki Strzyżowskie – pałac z XIX w.,

-       Godowa – pałac wybudowany ok. 1786 r., przebudowany w XX w.,

-       Żyznów – pałac z pierwszej połowy XIX w.,

-       Kobyle – dwór z lat dwudziestych XX w.,

-       Łączki Jagiellońskie – dwór z początku XX w.,

-       Kombornia – zespół dworski z początku XVIII w.,

-       Bratkówka – zespół dworski z XIX w.

Najciekawsze ze względów turystycznych obiekty to:

-       ruiny zamku Kamieniec na pograniczu Odrzykonia i Korczyny; początki warowni sięgają XIV w.; wewnątrz Muzeum Zamkowe;

-       zespół schronu kolejowego w Stępinie i Cieszynie z okresu II wojny światowej, stanowiący część Stanowiska Dowodzenia „Obszar Południe”; możliwość zwiedzania wnętrz; informacje www.frysztak.pl

Galeria

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry