Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Jaśliski Park Krajobrazowy

 • Rezerwat przyrody "Przełom Jasiołki"

  Rezerwat przyrody "Przełom Jasiołki" obejmuje klasyczny i bardzo typowy dla Beskidu Niskiego, rejon przełomowego odcinka rzeki Jasiołki o szczególnie malowniczym krajobrazie oraz urozmaiconej morfologii. Rzeka tworzy w tym miejscu wąską, głęboko wciętą dolinę pomiędzy dwoma wzniesieniami: Ostrą i Piotrusiem.

 • Rezerwat przyrody "Kamień nad Jaśliskami"

  Rezerwat przyrody „Kamień nad Jaśliskimi” celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowo-dydaktycznych i krajobrazowych fragmentów typowej rzeźby Beskidu Niskiego, porośniętej dobrze zachowanymi zespołami żyznej buczyny karpackiej, z interesującymi formami skalnymi.

 • Turystyka

  Na terenie Parku istnieje wiele obiektów umożliwiających prowadzenie turystyki aktywnej, kontemplacyjnej, nastawionej na poznawanie, przeżywanie i rekreację. Są pola namiotowe, gospodarstwa agroturystyczne i schroniska.

 • Agroturystyka

  Gospodarstwa agroturystyczne zlokalizowane są na terenie takich miejscowości, jak: Jaśliska, Lipowiec, Posada Jaśliska, Tylawa, Zyndranowa, Daliowa, Polany, Zawadka Rymanowska, Olchowiec, Mszana i Barwinek.

 • Ścieżka historyczno-krajobrazowa "Na Węgierskim Trakcie"

  Czytając powieści czy oglądając filmy historyczne, bywa że ulegamy pokusie, by zetknąć się bezpośrednio z opisywanymi miejscami, obiektami architektonicznymi i poprzez wyobraźnię odczuć atmosferę zdarzeń, które miały tam miejsce. Te podróże w przeszłość można zrealizować, zwiedzając zamki, skanseny, ale zdarza się, że ślady przeszłości są w „zasięgu ręki”, choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Takim zachowanym do dzisiaj świadkiem historii Beskidu Niskiego jest fragment „traktu węgierskiego” pomiędzy Szklarami a Jaśliskami, znany również jako „stara droga”. 

Strona 2 z 3
 • Data aktualizacji: 2021-07-23 07:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 836 400