Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy

 • Rezerwat przyrody "Olszyna Łęgowa w Kalnicy"

  Rezerwat przyrody  „Olszyna Łęgowa w Kalnicy” – celem ochrony leśnego rezerwatu o powierzchni 14,39 ha jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu górskiego lasu łęgowego z udziałem olszy czarnej. Jest to najwyżej położone stanowisko olchy (olszy) czarnej w Bieszczadach. 

 • Rezerwat przyrody "Sine Wiry"

  Rezerwat przyrody – „Sine Wiry” utworzony został w celu zachowania przełomowego odcina rzeki Wetliny wraz z otaczającym ją zespołem leśnym z fragmentami starodrzewu bukowo-jodłowego. Oprócz tego stanowi naturalną ostoję wielu rzadkich i chronionych zwierząt głównie ptaków i dużych ssaków - w tym drapieżców. 

 • Rezerwat przyrody "Woronikówka"

  Rezerwat przyrody „Woronikówka” stanowi cenny obiekt florystyczny przede wszystkim ze względu na występowanie rzadkiego, chronionego gatunku drzewa - cisa pospolitego (Taxus baccata). Ponadto stwierdzono tu wiele innych gatunków chronionych i rzadkich, jak np. języcznik zwyczajny, storczyk męski, lilia złotogłów.

 • Rezerwat przyrody "Przełom Osławy pod Duszatynem"

  „Przełom Osławy pod Duszatynem”obejmujący odcinek przełomowy doliny Osławy wraz z otaczającym drzewostanem bukowo-jodłowym o powierzchni 319,91 ha położony jest na terenie gminy Komańcza. Rezerwat został utworzony w celu zachowania przełomowego odcinka doliny rzeki Osławy wraz z otaczającym drzewostanem bukowo - jodłowym od Smolnika po Turzańsk, która na tym odcinku stanowi zachodnią część granicy Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.

 • Bieszczadzka Kolejka Leśna

  Biuro Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w Cisnej-Majdanie
  38 - 607 Cisna, tel.fax (013) 468 63 35, tel. 608413993

Strona 2 z 4
 • Data aktualizacji: 2021-07-23 07:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 836 104