Mapka

Mapka

Liczba odsłon: 10079951

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Liczba odsłon: 10079508

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Liczba odsłon: 10079591
Galeria
Liczba odsłon: 286456

Rezerwat przyrody „Zwiezło” reprezentuje cenny obiekt geologiczny, florystyczny i faunistyczny o powierzchni 1,97 ha, zaś posiadając niezaprzeczalne wartości krajobrazowe przyczynia się do uatrakcyjnienia tego zakątka Bieszczadów. W skład rezerwatu wchodzą dwa jeziorka zwane Jeziorkami Duszatyńskimi: mniejsze zwane Dolne ma obszar 0,45 ha i położone jest wyżej, większe tzw. Górne zajmuje 1,44 ha. Jeziora są stale zasilane spływającymi z gór potokami. Ciekawa jest geneza Jeziorek Duszatyńskich, powstałych przez osunięcie się olbrzymich mas ziemi. Osuwisko to pod względem ilości przemieszczanego materiału skalnego należy do największych w polskich Karpatach. Jeziorka Duszatyńskie, położone na wysokości około 700 m n.p.m., są najwyżej umiejscowionymi i największymi zbiornikami wodnymi (o podobnej genezie) w Bieszczadach. Walory florystyczne Jeziorek Duszatyńskich podkreśla występowanie rdestnicy pływającej, gatunku mającego tutaj prawdopodobnie najwyżej położone stanowisko w Bieszczadach; obecny tutaj inny gatunek – rzęśl wiosenna osiąga z kolei jedno z wyżej położonych stanowisk. Na obszarze rezerwatu stwierdzono 27 gatunków roślin naczyniowych np. storczyk plamisty, goździk leśny, parzydło leśne, omieg górski i wawrzynek wilczełyko. Równie interesująca jest fauna Jeziorek i sąsiadujących z nimi drzewostanów. Od początków powstania zbiorników w ich wodach obserwowano potężne pstrągi. Ciekawa grupę stanowią bezkręgowce – stwierdzono tu wiele taksonów wrotków, wioślarek i widłogonków. Największymi osobliwościami są przedstawiciele rzadkich gatunków puszczańskich: niedźwiedź brunatny, ryś, wilk, żbik. Na stokach Chryszczatej swój areał bytowania posiada stado żubrów. Obfite w pokarm wody Jeziorek Duszatyńskich są doskonałym środowiskiem dla wydry. Wybitne elementy awifauny reprezentuje orzeł przedni, orlik krzykliwy, puszczyk uralski i kilka innych gatunków. Brzegowa strefa Jeziorek stwarza doskonałe warunki dla rozwoju traszki górskiej i karpackiej, żaby trawnej a także kumaka górskiego. Innym przedstawicielem płazów jest salamandra plamista a gady reprezentuje jaszczurka żyworodna i padalec zwyczajny. Elementem przyrody nieożywionej w Duszatynie jest osuwisko zaliczane do typu osuwisk dolinnych, wiosennych, skalno-zwietrzelinowych, głębokich, dużych i szybkich. W obrębie osuwiska wyróżniono trzy zasadnicze części: niszę osuwiskową, rynnę i język osuwiskowy.

Galeria
Liczba odsłon: 9168

Atrakcje

Grafika atrakcje

Liczba odsłon: 10101381

Multimedia

Liczba odsłon: 10088025
 do góry