Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Galeria

Środowisko kulturowe na terenie otuliny Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego:

- Kościół pw. św. Katarzyny i Matki Bożej Różańcowej w Odrzykoniu wzniesiony został najprawdopodobniej w 1873 roku.

- Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny we Frysztaku.

- Kościół pw. św. Mikołaja w Lubli. Pierwsza historyczna wzmianka o parafii w Lubli pochodzi z 1277 r.

- Kościół św. Katarzyny w Gogołowie został wybudowany w 1672 przez cieślę Stanisława Charchułowicza z inicjatywy ówczesnych dziedziców okolicznych ziem – braci Rojowskich.

- Zespół pałacowy XVI-XVIII w. w Wiśniowej

- Zespół dworski w Komborni

- Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lutczy wzniesiono w drugiej połowie XV wieku

- Zespół pałacowy w Żyznowie z 1 poł. XIX w. złożony z pałacu, budynku administracyjnego zwanego Andrzejówką, stajni oraz parku.

- Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Żyznowie.

- Zespół tunelu schronowego w Strzyżowie. Jest budowlą w całości podziemną na rzucie wydłużonego prostokąta o łącznej długości 438 m i przekroju kolistym o średnicy 8,87m. Ściany boczne są betonowe, a w części żelbetowe. Sklepienia zostały wykonane z cegły klinkierowej. Z dwóch stron wloty tunelu zamykają żelbetowe przedsionki o długości 11 m. 

Galeria

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry