Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Otulina Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego

Rezerwat przyrody "Cisy w Malinówce".

Rezerwat przyrody „Cisy w Malinówce” - przedmiotem ochrony w rezerwacie jest naturalne stanowisko cisa pospolitego Taxus baccata. Rezerwat przyrody „Cisy w Malinówce” położony jest na terenie wsi Malinówka w gminie Haczów. Powierzchnia rezerwatu przyrody wynosi 4,44 ha. Na jego obszarze widoczna jest znaczna dynamika rozwojowa przejawiająca się licznym odnowieniem i poszerzeniem zasięgu. Biorąc pod uwagę rozmieszczenie geograficzne najliczniejszą grupę stanowią gatunki o środkowoeuropejskim zasięgu. Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych jest niewielkie, natomiast drzewostan w rezerwacie charakteryzuje się niezwykłym bogactwem gatunkowym, zróżnicowaną strukturą wewnętrzną oraz zaawansowanym wiekiem.

Na terenie rezerwatu występują duże zwierzęta łowne, takie jak: jeleń, sarna, dzik, z psowatych lis, a do najliczniejszych ssaków można zaliczyć kunę leśną, tchórza, zająca szaraka i jeża europejskiego. Ptaki reprezentowane są przez takie gatunki jak: jastrząb, pustułka, dzięcioł zielony, kwiczoł, kruk.

Do przedstawicieli gadów nalezą: żmija zygzakowata, padalec zwyczajny, jaszczurka zwinka, żaba trawna i salamandra plamista. 

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 07:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 836 142