Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Galeria

Rezerwat przyrody „Cisy w Malinówce” - przedmiotem ochrony w rezerwacie jest naturalne stanowisko cisa pospolitego Taxus baccata. Rezerwat przyrody „Cisy w Malinówce” położony jest na terenie wsi Malinówka w gminie Haczów. Powierzchnia rezerwatu przyrody wynosi 4,44 ha. Na jego obszarze widoczna jest znaczna dynamika rozwojowa przejawiająca się licznym odnowieniem i poszerzeniem zasięgu. Biorąc pod uwagę rozmieszczenie geograficzne najliczniejszą grupę stanowią gatunki o środkowoeuropejskim zasięgu. Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych jest niewielkie, natomiast drzewostan w rezerwacie charakteryzuje się niezwykłym bogactwem gatunkowym, zróżnicowaną strukturą wewnętrzną oraz zaawansowanym wiekiem.

Na terenie rezerwatu występują duże zwierzęta łowne, takie jak: jeleń, sarna, dzik, z psowatych lis, a do najliczniejszych ssaków można zaliczyć kunę leśną, tchórza, zająca szaraka i jeża europejskiego. Ptaki reprezentowane są przez takie gatunki jak: jastrząb, pustułka, dzięcioł zielony, kwiczoł, kruk.

Do przedstawicieli gadów nalezą: żmija zygzakowata, padalec zwyczajny, jaszczurka zwinka, żaba trawna i salamandra plamista. 

Galeria

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry