Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

EDUKACJA NAJTAŃSZĄ INWESTYCJĄ W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Do zadań powołanego w 1995 roku Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie należy prowadzenie działalności edukacyjnej na terenie podległych mu czterech parków krajobrazowych (Czarnorzecko - Strzyżowskiego, Jaśliskiego, Ciśniańsko - Wetlińskiego, Doliny Sanu). Zespół zobowiązany jest prowadzić edukację przyrodniczą w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także do promowania wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych wspomnianych parków krajobrazowych.

 • Otwarcie nowej Sali Informacyjno - Edukacyjnej

  Przekaz podstawowych informacji o wartościach przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych parków krajobrazowych wchodzących w skład Zespołu prezentowany jest przy pomocy monitorów dotykowych umieszczonych w modelach pni. Prezentacje multimedialne zawierają: opis, zdjęcia rzadkich roślin i zwierząt oraz informacje o zabytkach historycznych i kulturowych występujących na obszarach parków krajobrazowych podległych Zespołowi. 

 • Oferta edukacyjna

  Przedstawiamy Państwu ofertę edukacyjną Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie skierowaną do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W naszej siedzibie w Dukli posiadamy salę edukacyjną z wystawą przyrodniczą, wystawę geologiczną oraz etnograficzno-historyczną.

 • Spotkania z ekologią w sali dydaktyczno-edukacyjnej, wystawie przyrodniczej oraz w terenowej bazie edukacyjnej

  Do prowadzenia zajęć służy sala wyposażona w krzesła z pulpitami oraz sprzęt komputerowy i audiowizualny pozwalający na projekcje prezentacji komputerowych jak również filmów przyrodniczych. Dla urozmaicenia zajęć urządzono wystawę przyrodnicza z eksponatami faunistycznymi, geologicznymi i etnograficzno-historycznymi.

 • Zajęcia edukacyjne na obszarze parków krajobrazowych (na terenie szkół, podczas organizowanych olimpiad, turniejów, warsztatów i rajdów, na ścieżkach przyrodniczych Zespołu)

  Spotkania edukacyjne z młodzieżą oraz dorosłymi realizowane są poprzez bezpośrednie zajęcia w szkołach, podczas imprez ekologicznych (olimpiady, turnieje) oraz na trasach ścieżek przyrodniczych Zespołu w czasie wycieczek, warsztatów i rajdów.
  W okresie letnim współorganizowane są praktyki studentów podczas których prowadzi się lustracje i inwentaryzacje przyrodnicze i historyczne.

 • Organizowanie i udostępnianie ścieżek przyrodniczych.

  Doświadczenia w pracy z młodzieżą, jej otwarcie na problematykę ochrony przyrody, czy wreszcie stwierdzone potrzeby podstawowego kształcenia ekologicznego wynikającego z idei "zielonych klas" wskazały konieczność tworzenia ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych na terenie parków. 

Strona 1 z 2
poprzednia | następna
 • Data aktualizacji: 2021-07-23 07:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 803 653