Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Do zadań powołanego w 1995 roku Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie należy prowadzenie działalności edukacyjnej na terenie podległych mu czterech parków krajobrazowych (Czarnorzecko - Strzyżowskiego, Jaśliskiego, Ciśniańsko - Wetlińskiego, Doliny Sanu). Zespół zobowiązany jest prowadzić edukację przyrodniczą w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także do promowania wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych wspomnianych parków krajobrazowych.

Spotkania z ekologią w sali dydaktyczno-edukacyjnej, wystawie przyrodniczej oraz w terenowej bazie edukacyjnej

Do prowadzenia zajęć służy sala wyposażona w krzesła z pulpitami oraz sprzęt komputerowy i audiowizualny pozwalający na projekcje prezentacji komputerowych jak również filmów przyrodniczych. Dla urozmaicenia zajęć urządzono wystawę przyrodnicza z eksponatami faunistycznymi, geologicznymi i etnograficzno-historycznymi. Ponadto obok budynku utworzono terenową bazę edukacyjną umożliwiającą prowadzenie zajęć edukacyjnych, konkursów i zabaw ekologiczne oraz relaks na świeżym powietrzu z wykorzystaniem zainstalowanych tam interaktywnych tablic edukacyjnych na temat gatunków drzew, tropów i głosów zwierząt, rozpadu śmieci w czasie, budek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy. Edukację można też prowadzić pod osłoną altany edukacyjnej.

Wykres 1
Wykres 1
Galeria

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry