Mapka

Mapka

Liczba odsłon: 10103383

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Liczba odsłon: 10102938

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Liczba odsłon: 10103020

Do zadań powołanego w 1995 roku Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie należy prowadzenie działalności edukacyjnej na terenie podległych mu czterech parków krajobrazowych (Czarnorzecko - Strzyżowskiego, Jaśliskiego, Ciśniańsko - Wetlińskiego, Doliny Sanu). Zespół zobowiązany jest prowadzić edukację przyrodniczą w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także do promowania wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych wspomnianych parków krajobrazowych.

Liczba odsłon: 113792

Zajęcia edukacyjne na obszarze parków krajobrazowych (na terenie szkół, podczas organizowanych olimpiad, turniejów, warsztatów i rajdów, na ścieżkach przyrodniczych Zespołu)

Spotkania edukacyjne z młodzieżą oraz dorosłymi realizowane są poprzez bezpośrednie zajęcia w szkołach, podczas imprez ekologicznych (olimpiady, turnieje) oraz na trasach ścieżek przyrodniczych Zespołu w czasie wycieczek, warsztatów i rajdów.
W okresie letnim współorganizowane są praktyki studentów podczas których prowadzi się lustracje i inwentaryzacje przyrodnicze i historyczne.

Galeria
Liczba odsłon: 3425

Atrakcje

Grafika atrakcje

Liczba odsłon: 10124790

Multimedia

Liczba odsłon: 10111434
 do góry