Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referenta/specjalisty ds. ochrony środowiska w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko referenta/specjalisty  ds. ochrony środowiska

w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku referenta w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie wybrany został Pan Jakub Szczurek zamieszkały w Nadolu. W ocenie Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie Pan Jakub Szczurek  spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

p.o. Dyrektora

 Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie
mgr Łukasz Piróg

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

-   administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest  Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a.

-   kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – poczta@parkikrosno.pl,  telefonicznie: 13 43 631 87, listownie na adres:  Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a.

-   dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

-   dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru,

-   posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

-   ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,

-   podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,

-   odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry