Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych.

 • Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko – Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko – Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

  Tytuł projektu: Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

  Cele projektu: Głównym celem projektu jest podniesienia poziomu ochrony obszarów pięciu parków krajobrazowych na terenie województwa podkarpackiego, poprzez zdiagnozowanie przyczyn zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszarów, zaproponowanie sposobów przeciwdziałania zagrożeniom oraz przekonanie do niezbędnych działań i zmian podmioty, których współpraca jest w tym zakresie niezbędna.

  Planowane efekty: Efektem rzeczowym przedsięwzięcia będzie dokumentacja służąca do opracowania planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki (w części położonej w obrębie województwa podkarpackiego). Projekt obejmuje 5 kompletów dokumentacji planistycznej, tj. po jednym dla każdego z parków krajobrazowych objętych treścią niniejszego projektu. Rezultatem projektu będzie powierzchnia terenów chronionych, dla których opracowano dokumenty planistyczne z zakresu ochrony przyrody.

  Wartość projektu: 2 494 680,00 zł

  Wkład Funduszy Europejskich. 2 120 478,00zł (85%)

 • Data aktualizacji: 2021-07-23 07:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 836 316