Data wydruku: 2024-03-05 02:18:55

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Konkurs "Przyroda moim domem".

Ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników
Laureaci konkursu
Laureaci konkursu

W dniu 24 marca 2010 roku w sali edukacyjnej Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie odbył się finał II edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Przyroda moim domem”.
Organizatorami konkursu byli: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie oraz Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Honorowy patronat, jak co roku objął Prezydent Miasta Krosna.
W konkursie wzięli udział uczniowie klas szóstych z sześciu szkół podstawowych z terenu miasta Krosna.

Każda szkoła reprezentowana była przez 3 uczniów i opiekuna grupy.
Konkurs obejmował zagadnienia z zakresu przyrody, ochrony środowiska i ekologii na poziomie szkoły podstawowej, a niektóre zagadnienia testowe znacznie wykraczały poza program szkolny.
Celem konkursu było zdobycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień ekologicznych, przyrodniczych oraz z zakresu ochrony środowiska, poszerzenie wiedzy dotyczącej parków narodowych, krajobrazowych i innych form ochrony przyrody w woj. podkarpackim, pogłębienie świadomości ekologicznej uczniów, uświadomienie im zagrożeń współczesnej cywilizacji a także rozbudzenie zamiłowania i szacunku do przyrody.

W uroczystości rozstrzygnięcia uczestniczyli laureaci konkursu wraz z opiekunami grup a nagrody wręczyli Pani Anna Zajdel p.o. Dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz Pan Robert Guzik Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie. Prezydenta Miasta Krosna reprezentował Sekretarz Urzędu Pan Krzysztof Smerecki.

Uzupełnieniem imprezy był przygotowany przez dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 14 w Krośnie program artystyczny na temat ochrony przyrody oraz przedstawiona przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie prezentacja komputerowa walorów przyrodniczych powiatu krośnieńskiego.

 

A oto wyniki konkursu:

 

 Lp  Imię i nazwisko  Szkoła

 Ilość punktów
 max. 35 pkt

 Lokata
1. Łukasz P. Szkoła Podstawowa Nr 7 31,5 I miejsce
2. Dawid D. Szkoła Podstawowa Nr 5 30 II miejsce
3. Wiktor K. Szkoła Podstawowa Nr 3 29 III miejsce
4. Michał P. Szkoła Podstawowa Nr 3 28,5 III miejsce
5. Wojciech Z. Szkoła Podstawowa Nr 5 27
6. Sebastian Sz. Szkoła Podstawowa Nr 7 26,5
7. Klaudia S.
Anna Z.
Szkoła Podstawowa Nr 10
Szkoła Podstawowa Nr 10
26
26
8. Michał G.
Filip G.
Michał F.
Szkoła Podstawowa Nr 14
Szkoła Podstawowa Nr 14
Szkoła Podstawowa Nr 3
24,5
24,5
24,5
9. Martyna W.
Marzena Sz.
Szkoła Podstawowa Nr 10
Szkoła Podstawowa Nr 7
24
24
10. Karolina W. Szkoła Podstawowa Nr 15 21
11. Krzysztof N. Szkoła Podstawowa Nr 5 20
12. Michał M. Szkoła Podstawowa Nr 15 18
13. Kornelia W. Szkoła Podstawowa Nr 15 17
14. Kamil B. Szkoła Podstawowa Nr 14 16,5


Wszystkim laureatom konkursu gratulujemy.

Opracowali: K. Hałucha Szkoła Podstawowa Nr 14 w Krośnie
I. Bielecki Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie