Data wydruku: 2024-03-05 01:10:53

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Posiedzenie Rady ZKPK w Krośnie.

W dniu 15 czerwca 2011 r. odbyło się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Hrendówka” Nadleśnictwa Rymanów wyjazdowe posiedzenie Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.
Posiedzenie poświęcone było działalności Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie:

  1. informacja p.o. Dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z realizacji zadań Zespołu za okres od 1 stycznia do 15 czerwca 2011 r.,
  2. zapoznanie członków Rady z problemami związanymi z działalnością Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,
  3. sprawy bieżące.


Na zaproszenie Rady w posiedzeniu uczestniczyli również: przedstawiciel Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz pracownicy Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.