Data wydruku: 2023-12-02 22:33:59

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

I Plener malarski "Jaśliski Park Krajobrazowy w barwach jesieni".

1
1


W dniach 3-8 października 2011r. w miejscowości Lipowiec na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego odbył się I Plener Malarski – „Jaśliski Park Krajobrazowy w barwach jesieni”, którego organizatorem był Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. W plenerze uczestniczyło dziesięciu zaproszonych artystów z Polski południowo – wschodniej. Celem pleneru była popularyzacja cennych wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych, poznanie unikalnej architektury zabudowy dawnych Jaślisk oraz promocja walorów turystycznych Beskidu Niskiego. Podczas pleneru artyści zwiedzili Rezerwat Przyrody Źródliska Jasiołki, zapoznali się z układem urbanistycznym Jaślisk, co znalazło odbicie w pracach artystów. Jeden dzień pleneru poświęcony był warsztatom malarskim zorganizowanym dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach. Artyści swoimi radami i doświadczeniem twórczym zachęcali młodzież do rozwijania zdolności malarskich. Uczniowie chętnie malowali, korzystając z rad, dzięki czemu powstało wiele ciekawych rysunków. W ostatnim dniu pleneru zorganizowano wernisaż powstałych prac malarskich, który był podsumowaniem i uroczystym zakończeniem pleneru połączonym z wręczeniem upominków dla artystów i zaproszonych gości. Uczestnikom pleneru dopisywała piękna, słoneczna pogoda ukazująca Jaśliski Park Krajobrazowy w barwach jesieni. Ostatecznym podsumowaniem pleneru będzie katalog poplenerowy oraz wystawa, która będzie miała miejsce w późniejszym terminie.