Data wydruku: 2024-06-23 21:01:10

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Zajęcia edukacyjne "Segregacja Odpadów" w Zespole Szkół w Węglówce.

W dniu 23 stycznia 2012 r Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zorganizował i przeprowadził w Zespole Szkół w Węglówce kolejny cykl zajęć edukacyjnych dotyczących segregacji odpadów. Tematem zajęć były zasady segregowania odpadów oraz sposoby postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz roli recyklingu. Dodatkowo omówiono sposoby ograniczania odpadów, a także o ekologicznym stylu życia. W zajęciach wzięło udział łącznie 116 uczniów z różnych grup wiekowych. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy aktywnie w nich uczestniczyli.